Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN ISO 15686-7
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 7:Performance evaluation for feedback of service life data from practice
Třídicí znak:730951
Schválena:11.9.2018
Vydána:1.10.2018
Účinnost od:1.11.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2130 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama