Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0035
Zatížení stavebních konstrukcí

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Actions on building structures
Třídicí znak:730035
Schválena:19.12.1986
Účinnost od:1.5.1988
Platnost ukončena:1.4.2010
Počet stran:172
Orientační cena:1019 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:16904 kB
Změny:*a 8.91, *2 2.94, *Z3 10.06 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: a
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.1991
Věstník:8/1991
Účinnost od:1.10.1991
Počet stran:4
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1054 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.1994
Věstník:2/1994
Účinnost od:1.3.1994
Počet stran:2
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:697 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z3
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2006
Věstník:10/2006
Účinnost od:1.11.2006
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:108 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama