Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12446 ed. 2
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Components - Concrete outer wall elements
Poznámka:S účinností od 2013-04-01 se touto normou nahrazuje ČSN EN 12446 (73 4207) z října 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:734207
Schválena:21.12.2011
Vydána:1.1.2012
Účinnost od:1.2.2012
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:428 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama