Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 16459
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 1187
Třídicí znak:730870
Schválena:8.1.2014
Vydána:1.2.2014
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.3.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:100
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1718 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama