Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 12494
Zatížení konstrukcí námrazou

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Atmospheric icing on structures
Třídicí znak:730034
Schválena:26.11.2018
Vydána:1.12.2018
Účinnost od:1.1.2019
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:757 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama