Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0834
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Changes of buildings
Třídicí znak:730834
Schválena:24.5.2000
Vydána:1.7.2000
Účinnost od:1.8.2000
Platnost ukončena:1.4.2011
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:371 kB
Změny:*Z1 1.10 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2010
Věstník:1/2010
Účinnost od:1.2.2010
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:194 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama