Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1364-4
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná sestava

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling - Part configuration
Třídicí znak:730853
Schválena:19.6.2007
Vydána:1.8.2007
Účinnost od:1.9.2007
Platnost ukončena:1.6.2014
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1364-4:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:523 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama