Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13063-1+A1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 1: Requirements and test methods for sootfire resistance
Třídicí znak:734213
Schválena:25.3.2008
Vydána:1.4.2008
Účinnost od:1.5.2008
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:524 kB
Opravy:*1 10.16 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2016
Věstník:10/2016
Účinnost od:1.11.2016
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:188 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama