Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16497-2
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Vyvážený odvod spalin

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Concrete System Chimneys - Part 2: Balanced flue applications
Třídicí znak:734217
Schválena:13.7.2017
Vydána:1.9.2017
Účinnost od:1.10.2017
Platnost ukončena:1.12.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1659 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama