Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1856-1
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systém komínových výrobků

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products
Třídicí znak:734240
Schválena:20.10.2003
Vydána:1.12.2003
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.4.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1856-1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:605 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama