Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Non-industrial buildings
Třídicí znak:730802
Schválena:24.10.2000
Vydána:1.12.2000
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.6.2009
Počet stran:114
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1643 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama