Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1881
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušení výrobků pro kotvení vytrhávací zkouškou

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Testing of anchoring products by the pull-out method
Třídicí znak:732151
Schválena:4.6.2007
Vydána:1.6.2007
Účinnost od:1.7.2007
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1881:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:247 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama