Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 52000-1
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures
Třídicí znak:730334
Schválena:22.10.2018
Vydána:1.11.2018
Účinnost od:1.12.2018
Počet stran:140
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1496 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama