Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties
Třídicí znak:731401
Schválena:18.12.2013
Vydána:1.1.2014
Účinnost od:1.2.2014
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:595 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama