Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1365-2
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs
Třídicí znak:730854
Schválena:2.12.2014
Vydána:1.1.2015
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.11.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:763 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama