Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15804
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
Třídicí znak:730912
Schválena:19.12.2012
Vydána:1.1.2013
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2014
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1737 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama