Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chimneys - Components - Concrete flue blocks
Třídicí znak:734209
Schválena:4.11.2009
Vydána:1.12.2009
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.7.2010
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:871 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama