Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1996-1-1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Třídicí znak:731101
Schválena:4.1.2006
Vydána:1.2.2006
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.6.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:126
Orientační cena:896 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1996-1-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:813 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama