Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

O portálu TZB-info

Kdo jsme

Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (zkratka TZB). Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v těchto oborech. TZB-info obsahuje dlouhodobě budovanou základnu statických informací k jednotlivým vybraným tématům. Informace jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak i pro odborníky z řad projektantů, montážníků a odborných prodejců.

Portál TZB-info je od roku 2010 recenzovaným periodikem.

Krátce z historie

V květnu roku 1999 byl zahájen provoz informačního serveru pro obor vytápění, který byl původně plánován především jako databáze firem a výrobků. Brzy po spuštění ale byla patrná poptávka po dalších oborových informacích, které by využívaly všech možností rychle se rozšiřujícího internetu. K přeměně na víceoborový portál s názvem TZB-info došlo 1.7.2001, kdy se rozšířil záběr informací o další obory z oblasti technických zařízení budov. Od té doby TZB-info svým čtenářům systematicky přináší aktuální informace a neustále rozšiřuje základnu poskytovaných služeb.
Zvyšující se nároky na úspory energií v budovách a stále větší provázanost mezi technickými zařízeními a stavebním řešením vede od roku 2005 k postupnému rozšiřování o problematiku celkového stavebního řešení budov ve vztahu k úsporám energií. A to nejen energií na provoz budov, ale také na jejich výstavbu, údržbu a následnou likvidaci.
Portál TZB-info je od roku 2010 recenzovaným periodikem. Odborné recenzované články z oboru technických zařízení budov a Stavba vycházejí každé pondělí.

Kdo stojí za portálem TZB-info

Portál TZB-info založila a provozuje společnost Topinfo s.r.o. Provozování portálu a jeho další rozvoj je jednou z klíčovým činností společnosti, která se dále zabývá vývojem a provozováním zakázkových internetových aplikací a prezentací. Společnost Topinfo s.r.o. je tradičním dodavatelem internetových řešení. Topinfo s.r.o. je stabilní a silná společnost se zázemím a s týmem mnoha odborníků, kteří rozumějí své práci.

Redakční rada

Ing. Josef Hodboď (garant oboru Vytápění)
Ing. Renata Straková (vedoucí projektu EPC, nezávislý energetický poradce a energetický auditor, Entech – group)
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. (garant oboru Voda a kanalizace)
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. (ČVUT, Fakulta stavební, katedra TZB)
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. (garant oboru Větrání a klimatizace)
Ing. Lenka Husáková (obor Větrání a klimatizace)
Ing. Miloš Lain, Ph.D. (ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí)
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. (ČVUT Praha, Strojní fakulta, Ústav techniky prostředí)
Ing. Jiří Nováček, Ph.D. (ČVUT Praha, Stavební fakulta, katedra Konstrukcí pozemních staveb, specialista na stavební akustiku)
Petra Gütterová (garant oboru Facility management)
Ing. Jaroslav Dufka (odborný poradce pro instalace a provozní techniku)
Ing. arch. Petr Brandejský (obor architektura a stavebnictví)
Ing. arch. Oldřich Rejl (obor architektura a stavebnictví)
J.V. Ráž, DiS. (znalec a projektant v oboru vytápění a regulace)
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. (ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření, vedoucí katedry)
Vlastimil Růžička (obor Stavba a energie)
Ing. Petr Bohuslávek (garant oboru Stavba a energie)
Ing. Roman Šubrt (Energy consulting o.s.)
Václav Vaněk (garant oboru Výtahy)
Ing. Vladimír Vymětalík (VISCO s.r.o., specialista na stavební tepelnou techniku a zateplování budov)
prof. Ing. František Wald, CSc., ČVUT Praha, pracoviště UCEEB, specializuje se na požární návrh stavebních konstrukcí, spoje ocelových konstrukcí a hliníkové konstrukce
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., ČVUT Praha, pracoviště UCEEB, specializuje se na dřevěné konstrukce budov a materiály
doc. Ing. Katarína Gajdošová, Ph.D., proděkanka STU Bratislava, Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Etický kodex portálu TZB-info

Pracovní příležitosti

Neustále hledáme nové spolupracovníky, kteří mají chuť se podílet na budování a provozování prestižního elektronického média.

Společnost Topinfo s.r.o. pro své zaměstnance rozvíjí politiku rovných příležitostí a podpory rodiny. Umožňuje zaměstnancům například:

  • práci na částečný úvazek
  • pružnou pracovní dobu
  • částečné úvazky pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené
  • práci z domova
  • placený den pro rodiče, kteří vedou své dítě poprvé do školy
  • placené volno pro tatínky po narození dítěte
  • program pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, který usnadňuje odchod, průběžnou komunikaci i návrat na pracoviště

Identifikační údaje

TZB-info
ISSN 1801-4399

Provozovatel portálu
firma: Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČ:26701367
tel.:+420 233 081 141
e-mail:kontakt@topinfo.cz
www:www.topinfo.cz


 
 
Reklama