Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

O nás

Kdo jsme

Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (zkratka TZB). Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v těchto oborech. TZB-info obsahuje dlouhodobě budovanou základnu statických informací k jednotlivým vybraným tématům. Informace jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak i pro odborníky z řad projektantů, montážníků a odborných prodejců.

Portál TZB-info je od roku 2010 recenzovaným periodikem.

Krátce z historie

V květnu roku 1999 byl zahájen provoz informačního serveru pro obor vytápění, který byl původně plánován především jako databáze firem a výrobků. Brzy po spuštění ale byla patrná poptávka po dalších oborových informacích, které by využívaly všech možností rychle se rozšiřujícího internetu. K přeměně na víceoborový portál s názvem TZB-info došlo 1.7.2001, kdy se rozšířil záběr informací o další obory z oblasti technických zařízení budov. Od té doby TZB-info svým čtenářům systematicky přináší aktuální informace a neustále rozšiřuje základnu poskytovaných služeb.
Zvyšující se nároky na úspory energií v budovách a stále větší provázanost mezi technickými zařízeními a stavebním řešením vede od roku 2005 k postupnému rozšiřování o problematiku celkového stavebního řešení budov ve vztahu k úsporám energií. A to nejen energií na provoz budov, ale také na jejich výstavbu, údržbu a následnou likvidaci.
Portál TZB-info je od roku 2010 recenzovaným periodikem. Odborné recenzované články z oboru technických zařízení budov a Stavba vycházejí každé pondělí.

Kdo stojí za portálem TZB-info

Portál TZB-info založila a provozuje společnost Topinfo s.r.o. Provozování portálu a jeho další rozvoj je jednou z klíčovým činností společnosti, která se dále zabývá vývojem a provozováním zakázkových internetových aplikací a prezentací. Společnost Topinfo s.r.o. je tradičním dodavatelem internetových řešení. Topinfo s.r.o. je stabilní a silná společnost se zázemím a s týmem mnoha odborníků, kteří rozumějí své práci.

Redakční rada

Ing. Josef Hodboď (obor vytápění, hluk větrání)
Ing. Zdeněk Lyčka (obor vytápění, pevná paliva, emise, dotace, legislativa)
Ing. Renata Straková (vedoucí projektu EPC, nezávislý energetický poradce a energetický auditor, Entech – group)
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. (garant oboru Voda a kanalizace)
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. (ČVUT, Fakulta stavební, katedra TZB)
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. (garant oboru Větrání a klimatizace)
Ing. Lenka Husáková (obor Větrání a klimatizace)
Ing. Miloš Lain, Ph.D. (ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí)
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. (ČVUT Praha, Strojní fakulta, Ústav techniky prostředí)
Ing. Jiří Nováček, Ph.D. (ČVUT Praha, Stavební fakulta, katedra Konstrukcí pozemních staveb, specialista na stavební akustiku)
Petra Gütterová (garant oboru Facility management)
Ing. Jaroslav Dufka (odborný poradce pro instalace a provozní techniku)
Ing. arch. Petr Brandejský (obor architektura a stavebnictví)
Ing. arch. Oldřich Rejl (obor architektura a stavebnictví)
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. (ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření, vedoucí katedry)
Vlastimil Růžička (obor stavebnictví, architektura a urbanismus, sociologie bydlení)
Ing. Petr Bohuslávek (garant oboru Stavba a energie)
Ing. Roman Šubrt (Energy consulting o.s.)
Václav Vaněk (garant oboru Výtahy)
Ing. Vladimír Vymětalík (VISCO s.r.o., specialista na stavební tepelnou techniku a zateplování budov)
Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D., ČVUT Praha, pracoviště UCEEB, specializuje se na požární bezpečnost staveb
Ing. Matyáš Kožich, ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, specializuje se na styčníky ocelových konstrukcí a vysokopevnostní ocel
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., ČVUT Praha, pracoviště UCEEB, specializuje se na dřevěné konstrukce budov a materiály
doc. Ing. Katarína Gajdošová, Ph.D., proděkanka STU Bratislava, Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Etický kodex portálu TZB-info

Pracovní příležitosti

Neustále hledáme nové spolupracovníky, kteří mají chuť se podílet na budování a provozování prestižního elektronického média.

Společnost Topinfo s.r.o. pro své zaměstnance rozvíjí politiku rovných příležitostí a podpory rodiny. Umožňuje zaměstnancům například:

  • práci na částečný úvazek
  • pružnou pracovní dobu
  • částečné úvazky pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené
  • práci z domova
  • placený den pro rodiče, kteří vedou své dítě poprvé do školy
  • placené volno pro tatínky po narození dítěte
  • program pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, který usnadňuje odchod, průběžnou komunikaci i návrat na pracoviště

Identifikační údaje

Provozovatel portálu
firma: Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČ:26701367
tel.:+420 233 081 141
e-mail:kontakt@topinfo.cz
www:www.topinfo.cz


 
 
Reklama