Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15254-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 3: Lightweight partitions
Třídicí znak:730855
Schválena:11.10.2019
Vydána:1.12.2019
Účinnost od:1.1.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:845 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama