Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P 73 2450
Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fibre-reinforced concrete - Specification, performance, production and conformity
Třídicí znak:732450
Schválena:24.4.2015
Vydána:1.6.2015
Účinnost od:1.7.2015
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:562 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama