Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0525
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Acoustical design of rooms - General principles
Třídicí znak:730525
Schválena:19.12.1997
Vydána:1.2.1998
Účinnost od:1.3.1998
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1007 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama