Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12350-4
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti

NOVÁ NORMA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability
Třídicí znak:731301
Schválena:3.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:790 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama