Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16283-1
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation
Poznámka:změna názvu - původní Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
Třídicí znak:730511
Schválena:24.9.2014
Vydána:1.10.2014
Účinnost od:1.11.2014
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:609 kB
Opravy:*1 5.18 (viz seznam oprav)
Změny:*A1 6.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.5.2018
Věstník:5/2018
Účinnost od:1.6.2018
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:151 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2018
Věstník:6/2018
Účinnost od:1.7.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3505 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama