Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1364-5
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 5: Air transfer grilles
Třídicí znak:730853
Schválena:14.8.2017
Vydána:1.10.2017
Účinnost od:1.11.2017
Platnost ukončena:1.9.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:989 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama