Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14487-1
Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity
Třídicí znak:732431
Schválena:1.8.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14487-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:586 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama