Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16703
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěnové systémy s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Test code for drywall systems of plasterboard with steel studs - Airborne sound insulation
Třídicí znak:730514
Schválena:13.1.2016
Vydána:1.3.2016
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.11.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1200 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama