Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16283-2
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation
Třídicí znak:730511
Schválena:21.12.2018
Vydána:1.2.2019
Účinnost od:1.3.2019
Platnost ukončena:1.2.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2061 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama