Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14114
Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolační systémy pro chladné potrubí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations - Calculation of water vapour diffusion - Cold pipe insulation systems
Třídicí znak:730312
Schválena:4.3.2003
Vydána:1.3.2003
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.12.2014
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14114:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:237 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama