Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15927-5
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating (ISO 15927.5:2004)
Třídicí znak:730315
Schválena:27.6.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 15927-5:2004, ISO 15927-5:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:200 kB
Opravy:*1 10.12 (viz seznam oprav)
Změny:*A1 6.12 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2012
Věstník:10/2012
Účinnost od:1.11.2012
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:105 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2012
Věstník:6/2012
Účinnost od:1.7.2012
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:131 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama