Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 15643-2
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance
Třídicí znak:730901
Schválena:26.8.2011
Vydána:1.9.2011
Účinnost od:1.10.2011
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:871 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama