Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16733
Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Reaction to fire tests for building products - Determination of a building product's propensity to undergo continuous smouldering
Třídicí znak:730892
Schválena:18.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:422 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama