Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 4230
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hearthstones with open and closable fireplace
Třídicí znak:734230
Schválena:18.12.2013
Vydána:1.1.2014
Účinnost od:1.2.2014
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:810 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama