Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 13381-1
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes
Třídicí znak:730858
Schválena:13.4.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.12.2014
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 13381-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:582 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama