Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12504-1
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression
Poznámka:S účinností od 2019-12-31 se nahrazuje ČSN EN 12504-1 (73 1303) z října 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:731303
Schválena:9.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:798 kB
Opravy:1 10.19 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:vyhlášená oprava
Vydána:1.10.2019
Věstník:10/2019
Účinnost od:9.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:108 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama