Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12504-1
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

NOVÁ NORMA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression
Třídicí znak:731303
Schválena:9.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:798 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama