Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15657-1
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného vzduchem a konstrukcí z technických zařízení - Část 1: Zjednodušené případy, kdy zařízení od souseda vytváří hluk větší než je hluk vlastních zařízení - například vířivé vany

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory measurement of airborne and structure borne sound from building equipment - Part 1: Simplified cases where the equipment mobilities are much higher than the receiver mobilities, taking wirlpool baths as an example
Třídicí znak:730590
Schválena:25.9.2009
Vydána:1.11.2009
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.4.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:613 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama