Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1457
Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Clay/Ceramic Flue Liners - Requiremenets and test methods
Třídicí znak:734202
Schválena:17.5.2000
Vydána:1.6.2000
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.9.2012
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1457:1999, EN 1457/AC:1999, EN 1457/A1:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:497 kB
Změny:*A1 10.03 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:vyhlášená změna
Vydána:1.7.2003
Věstník:7/2003
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.11.2003
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Formát PDF:Norma není k dispozici ve formátu PDF
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2003
Věstník:10/2003
Účinnost od:1.11.2003
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:227 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama