Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10052
Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Field measurement of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method
Třídicí znak:730541
Schválena:1.7.2005
Vydána:1.8.2005
Účinnost od:1.9.2005
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 10052:2004, ISO 10052:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1069 kB
Změny:*A1 1.11 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2011
Věstník:1/2011
Účinnost od:1.2.2011
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:212 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama