Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 15941
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology for selection and use of generic data
Třídicí znak:730911
Schválena:16.12.2011
Vydána:1.1.2012
Účinnost od:1.2.2012
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:262 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama