Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16283-3
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 3: Façade sound insulation
Třídicí znak:730511
Schválena:10.2.2017
Vydána:1.3.2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:586 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama