Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 22263
Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Organization of information about construction works - Framework for management of project information
Třídicí znak:730102
Schválena:16.1.2014
Vydána:1.2.2014
Účinnost od:1.3.2014
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:522 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama