Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance
Třídicí znak:734206
Schválena:29.4.2004
Vydána:1.5.2004
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.1.2010
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13384-2:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:691 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama