Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14080
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Timber structures - Glued laminated timber - Requirements
Třídicí znak:732831
Schválena:8.11.2005
Vydána:1.12.2005
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.12.2013
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14080:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:561 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama