Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN 73 0601
Ochrana staveb proti radonu z podloží

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Protection of buildings against radon from the soil
Třídicí znak:730601
Schválena:15.8.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:467 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama