Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1996-3
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené výpočtové metody pro nevyztužené zděné konstrukce

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
Třídicí znak:731101
Schválena:13.4.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.12.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1996-3:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:307 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama