Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14989-2
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications - Part 2: Flue and air supply ducts for room sealed appliances
Třídicí znak:734242
Schválena:3.2.2009
Vydána:1.2.2009
Účinnost od:1.3.2009
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:794 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama