Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1443
Komíny - Obecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - General requirements
Třídicí znak:734200
Schválena:10.9.2019
Vydána:1.11.2019
Účinnost od:1.12.2019
Platnost ukončena:1.2.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1392 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama