Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0540-1
Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal Protection of Buildings
Třídicí znak:730540
Schválena:3.5.1993
Vydána:1.5.1994
Účinnost od:1.6.1994
Platnost ukončena:1.7.2005
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:2025 kB
Změny:*1 11.97 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.1997
Věstník:11/1997
Účinnost od:1.12.1997
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:62 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama