Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 1901
Navrhování střech - Základní ustanovení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Designing of roofs - Basic provisions
Třídicí znak:731901
Schválena:4.12.1998
Vydána:1.1.1999
Účinnost od:1.2.1999
Platnost ukončena:1.3.2011
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:892 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama