Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0845
Požární bezpečnost staveb - Sklady

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Storage rooms
Třídicí znak:730845
Schválena:24.4.2012
Vydána:1.5.2012
Účinnost od:1.6.2012
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:332 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama